ANOLIT in KATOLIT – okolju prijazna dezinfekcija v pridelavi mleka

Naprava za proizvodnjo Anolita in Katolita

 

 

Na kmetiji zagotavljamo higieno tudi z uporabo biocida Anolyte, ki je okolju prijazen, poceni in izjemno učinkovit. Dezinfekcijo izvajamo trajno in v ta namen proizvajamo Anolyte sami, iz vode in soli, s pomočjo elektrike, z napravo Envirolyte ELA-900.

Ker anolit uporabljamo tako za zaužitje tudi mi na kmetiji in prav tako tudi za naše živali, našim strankam omogočamo, da dobijo brezplačen vzorec.

 

Kaj je Anolyte?

Anolyte je biocid v obliki prozorne tekočine, registriran pri Uradu za kemikalije Republike Slovenije za več vrst uporabe, med drugim v živinoreji in za pitno vodo za ljudi – torej za najvišje varnostne in okoljske zahteve. Ker je Anolyte zmes 99,69% vode, 0,26% kuhinjske soli in pol promila učinkovine, je nestrupen in neagresiven.

Naprava Envirolyte ELA-900 istočasno proizvaja tudi Catholyte, ki je bazična tekočina in primerna za uporabo kot nežni detergent.

 

Prva skrb na kmetiji so krave in mleko, zato smo pričeli z dezinfekcijo pitne vode. Namen je, obdržati krave zdrave in vitalne ter vzdrževati visoko kakovost mleka.

Ker pa Anolyte zanesljivo zatira vse vrste škodljivih mikroorganizmov (bakterije, viruse, glivice), je njegova uporaba dosti širša kot samo za pitno vodo. Lahko ga uporabimo za dezinfekcijo

* opreme, n.pr. molznega robota ali druge opreme za mleko

* površin – tal, zidov, inštalacij, transportne opreme (traktor, prikolica)

* drugega, vezano neposredno na krave

Dobra stran uporabe Anolyte-a pa je tudi zmanjšanje stroškov in obremenitve okolja, saj potrebujemo manj zdravil, manj drugih biocidov, manj detergentov, imamo boljši izkoristek hrane ter zelo dobro kakovost in pridelek mleka.